Αιτήσεις Επικουρικού Προσωπικού, πλην ιατρών, Υπουργείου Υγείας

Αιτήσεις Επικουρικού Προσωπικού, πλην ιατρών, Υπουργείου Υγείας έως 15 Μαρτίου 2020 24:00

Η εν λόγω διαδικασία αφορά καθαρά και μόνο καταγραφή των προτιμήσεων των υποψήφιων (και όχι προκήρυξη θέσεων εργασίας), ώστε οι φορείς σύμφωνα με τις ανάγκες και τη οικονομική τους κατάσταση να αντλήσουν προσωπικό από τους ηλεκτρονικούς πίνακες υποψηφίων που θα προκύψουν.

Αναλυτικά οι κατηγορίες.

 

ΚΛΑΔΟΙ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ

 1. ΒΙΟΛΟΓΩΝ/ ΧΗΜΙΚΩΝ / ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ
 2. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ / ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ
 3. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ –ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
 4. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ Β ́ΤΑΞΗΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 5. ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
 6. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ
 7. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 8. ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ
 9. ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ –ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ
 10. ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
 11. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
 12. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 13. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
 14. ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
 15. ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
 16. ΦΥΣΙΚΩΝ-ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
 17. ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ / ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ
 18. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΜΕ
 19. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
 20. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 21. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
 22. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 23. ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

ΚΛΑΔΟΙ  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕ

 1. ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ / ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
 2. ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
 3. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
 4. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ –ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
 5. ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
 6. ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
 7. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 8. ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ
 9. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ / ΜΑΙΩΝ-ΜΑΙΕΥΤΩΝ
 10. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
 11. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (με δίπλωμα λογιστή τουλάχιστον Β ́τάξης)
 12. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 13. ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
 14. ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
 15. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
 16. ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ/ΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
 17. ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ / ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ / ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΙ -ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
 18. ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
 19. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 20. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 21. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

 

ΚΛΑΔΟΙ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ

 1. ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
 2. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ / ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
 3. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
 4. ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ
 5. ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ/ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
 6. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ / ΦΥΛΑΚΕΣ / ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ)
 7. ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ
 8. ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ / ΚΛΗΤΗΡΩΝ
 9. ΜΑΓΕΙΡΩΝ
 10. ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ / ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
 11. ΟΔΗΓΩΝ ( Γ ́ ή Δ ́ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ )
 12. ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ/ΔΙΑΣΩΣΤΗ -ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ
 13. ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
 14. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΧΗΜΙΚΟΥ / ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
 15. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ/ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ) Η/Υ
 16. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ/ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 17. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
 18. ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ –ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ /ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
 19. ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΚΛΙΒΑΝΙΣΤΩΝ-ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΩΝ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΩΝ)
 20. ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΟΠΤΙΚΗΣ-ΡΑΠΤΙΚΗ
 21. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ
 22. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
 23. ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ (ΦΑΝΟΠΟΙΟΙ)
 24. ΚΗΠΟΥΡΩΝ / ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
 25. ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
 26. ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΩΝ / ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝΑΕΡΙΩΝ
 27. ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΓΙΑ ΜΠΛΟΚΣ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ)
 28. ΒΟΗΘΩΝ ΟΔΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
 29. ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ
 30. ΨΥΚΤΙΚΩΝ

 

 

ΚΛΑΔΟΙ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ

 1. ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ / ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ ή ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ή ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ή ΝΕΚΡΟΤΟΜΩΝ -ΣΑΒΑΝΩΤΩΝ ή ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ -ΛΑΝΤΖΕΡΗΔΩΝ / ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ
 2. ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ / ΠΛΥΝΤΩΝ-ΝΤΡΙΩΝ / ΕΡΓΑΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ

ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

 1. ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

 

Πηγή: loipoepikouriko.moh.gov.gr

Υπουργείο Υγείας