ΕΛΣΤΑΤ 1.040 Προσλήψεις

ΕΛΣΤΑΤ 1040 Προσλήψεις

Καθορίζουμε τον αριθμό των Ιδιωτών Συνεργατών (ΙΣ) σε χίλιους σαράντα (1040), στους οποίους η ΕΛ.ΣΤΑΤ. μπορεί να αναθέσει έργο με μίσθωση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)
Οι παραπάνω χίλιοι σαράντα (1040) Ιδιώτες Συνεργάτες (ΙΣ) που θα απασχοληθούν στην ΕΛ.ΣΤΑΤ, θα είναι φυσικά πρόσωπα τα οποία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου, ηλικίας 18 έως 67 ετών. Τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα θα απασχοληθούν έως 31 Δεκεμβρίου 2020 για τη συλλογή δεδομένων των κάτωθι ερευνών:

A. Πίνακας Ερευνών στα Νοικοκυριά
1 Έρευνα Εργατικού Δυναμικού
2 Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (AD HOC ενότητα) Ad hoc
3 Παράλληλη Έρευνα Εργατικού Δυναμικού για την αποτίμηση του IESS FR Ad hoc
4 Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών (ΕΟΠ)
5 Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης
6 Έρευνα Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρηση και Επικοινωνίας
7 Κατάλογοι – Πλαίσια Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών
8 Έρευνα Ενοικίων Κατοικιών
9 Πιλοτική Έρευνα Ποιοτικών Χαρακτηριστικών Ημεδαπών Τουριστών (Έρευνα Διακοπών)

 

Β. Πίνακας Ερευνών στις Επιχειρήσεις
1 Δείκτης Τιμών Καταναλωτή
2 Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο
3 Δείκτης Απασχολούμενων στο Λιανικό Εμπόριο
4 Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία
5 Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία
6 Δείκτης Τιμών Παραγωγού στις Υπηρεσίες
7 Δείκτες Τιμών Εισροών – Εκροών στη Γεωργία- Κτηνοτροφία
8 Έρευνα Κόστους και Κενών Θέσεων Εργασίας στις Επιχειρήσεις και στις Υπηρεσίες
9 Έρευνα Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών
10 Έρευνα κίνησης καταλυμάτων σύντομης διαμονής (ενοικιαζόμενα δωμάτια) 2020
11 Έρευνες Ισοτιμιών των Αγοραστικών Δυνάμεων
12 Έρευνα Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης, Επικοινωνίας και Ηλεκτρονικού Εμπορίου
13 Έρευνες διάρθρωσης επιχειρήσεων
• Ετήσια Βιομηχανική Έρευνα
• Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Βιολογικού Καθαρισμού
• Έρευνα Ορυχείων, Μεταλλείων, Αλυκών
• Έρευνα Κατασκευών
• Επιχειρήσεων Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου, Πωλήσεων και Επισκευών Αυτοκινήτων και Δικύκλων και Λιανικής Πώλησης Καυσίμων
• Επιχειρήσεων Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας Εκμισθώσεων και Παροχής Υπηρεσιών – Διάρθρωσης Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών (λεπτομερής ενότητα),
• Επιχειρήσεων στον Τομέα Μεταφορών, Αποθήκευσης και Επικοινωνιών
• Επιχειρήσεων στον Τομέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας
• Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων και Εστιατορίων
• Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων
14 Έρευνα Ζωικού Κεφαλαίου Χοίρων
15 Έρευνα Ζωικού Κεφαλαίου Βοοειδών
16 Έρευνα Ζωικού Κεφαλαίου Αιγών
17 Έρευνα Ζωικού Κεφαλαίου Προβάτων

 

Το έργο εκτελείται εκτός της έδρας της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και των εδρών των Περιφερειακών Υπηρεσιών Στατιστικής (ΠΥΣ), χωρίς συγκεκριμένο ωράριο εργασίας. Οι έρευνες πραγματοποιούνται σε δείγματα νοικοκυριών και επιχειρήσεων από όλη την ελληνική επικράτεια, τα οποία επιλέγονται από τη Δ/νση Μεθοδολογίας, Διαχείρισης Ποιότητας και Διεθνών Σχέσεων της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Πηγή: ergasiakanea.eu