Ποια είναι τα σημαντικότερα στοιχεία που προσέχει ο εργοδότης στο βιογραφικό σημείωμα;

Το χρονικό διάστημα που αφιερώνει ένας εργοδότης για να αξιολογήσει ένα βιογραφικό σημείωμα είναι πολύ μικρός και κυμαίνεται από 45 δευτερόλεπτα έως και μόνο 6 δευτερόλεπτα. Η χρονική αυτή διαφορά αξιολόγησης του βιογραφικού σημειώματος οφείλεται στην αντίληψη του εργοδότη για το ποια στοιχεία του βιογραφικού θα θεωρήσει ενδιαφέροντα για να καταλήξει στην τελική επιλογή του αξιόλογου βιογραφικού ή όχι. Τα στοιχεία αυτά που ελέγχει είναι:

45% Εργασιακή εμπειρία

35% Προσόντα και δεξιότητες

25% Ευανάγνωστο βιογραφικό σημείωμα

16% Επιτεύγματα

14% Ορθογραφία και Γραμματική

9% Εκπαίδευση

3% Σαφής στόχος

2% Λέξεις κλειδιά βιογραφικού σημειώματος

1% Γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή

1% Στοιχεία επικοινωνίας

Comments are closed.

1 Comment

  • Εμμανουήλ παπαζογλου 3 έτη ago

    Εργαζομουν στο ΙΚΑ ως ηλεκτροτεχνιτης εσωτερικών εγκαταστάσεων έχω άδεια φωτισμού ..επίσης έχω κ εμπειρία από κίνηση κινητήρες ενναλασομενου ρεύματος με προϋπηρεσία 5 έτη ….