Προκήρυξη Εκπαιδευτικών 2ΓΕ/2019

Προκήρυξη 2ΓΕ/2019 υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Π.Ε.

ΚΛΑΔΟΙ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

 • ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ
 • ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
 • ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
 • ΠΕ04 ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ
 • ΠΕ04 ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ
 • ΠΕ04 ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΠΕ04.03 ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΕΣ
 • ΠΕ04 ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ
 • ΠΕ04 ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΠΕ04.05 ΓΕΩΛΟΓΟΙ
 • ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ
 • ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ
 • ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ
 • ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ
 • ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
 • ΠΕ33 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΡΩΗΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ)
 • ΠΕ34 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
 • ΠΕ40 ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
 • ΠΕ41 ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
 • ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
 • ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 • ΠΕ81 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
 • ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
 • ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
 • ΠΕ84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
 • ΠΕ85 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 • ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 • ΠΕ87 ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΥΕΞΙΑΣ / ΠΕ87.01 ΙΑΤΡΙΚΗΣ
 • ΠΕ87 ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΥΕΞΙΑΣ / ΠΕ87.02 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
 • ΠΕ87 ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΥΕΞΙΑΣ / ΠΕ87.03 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
 • ΠΕ87 ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΥΕΞΙΑΣ / ΠΕ87.04 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
 • ΠΕ87 ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΥΕΞΙΑΣ / ΠΕ87.05 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ
 • ΠΕ87 ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΥΕΞΙΑΣ / ΠΕ87.06 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 • ΠΕ87 ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΥΕΞΙΑΣ / ΠΕ87.07 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΠΑΣ
 • ΠΕ87 ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΥΕΞΙΑΣ / ΠΕ87.08 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
 • ΠΕ87 ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΥΕΞΙΑΣ / ΠΕ87.09 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
 • ΠΕ87 ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΥΕΞΙΑΣ / ΠΕ87.10 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
 • ΠΕ88 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ / ΠΕ88.01 ΓΕΩΠΟΝΟΙ
 • ΠΕ88 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ / ΠΕ88.02 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
 • ΠΕ88 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ / ΠΕ88.03 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
 • ΠΕ88 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ / ΠΕ88.04 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
 • ΠΕ88 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ / ΠΕ88.05 ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 • ΠΕ89 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ / ΠΕ89.01 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
 • ΠΕ89 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ / ΠΕ89.02 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
 • ΠΕ90 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
 • ΠΕ91 ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ / ΠΕ91.01 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
 • ΠΕ91 ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ / ΠΕ91.02 ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

 

Σημείωση: Οι υποψήφιοι, κάτοχοι των ανωτέρω τίτλων που διαθέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας, προτάσσονται των υποψηφίων που δεν τη διαθέτουν στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης.

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

 • ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ (Α)

1 Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών.

2 Δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι.

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ – ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

3 Διδακτορικό δίπλωμα

4 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ενός (1) τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους.

5 Δεύτερος Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ενός (1) τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους.

 • ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (Β)

6 Άριστη γνώση ξένης γλώσσας.

7 Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας.

8 Καλή γνώση ξένης γλώσσας.

 • ΛΟΙΠΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (Γ)

9 Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή Α΄ επιπέδου (ενότητες Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα και Υπηρεσίες Διαδικτύου).

10 Επιμόρφωση Α.Ε.Ι. ή άλλου φορέα του δημόσιου τομέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, διάρκειας τουλάχιστον τριακοσίων (300) ωρών, που πραγματοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών.

 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ (Δ)

11 Εκπαιδευτική προϋπηρεσία έως και 120 μήνες.

 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ (Ε)

12 Αριθμός τέκνων.

13 Αναπηρία πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω του υποψηφίου ή του/ της συζύγου, εφόσον ο έγγαμος βίος έχει διαρκέσει τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη, ή τέκνου.

 

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 5 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και λήγει στις 24 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

 

Διαβάστε αναλυτικά την προκήρυξη στο ΑΣΕΠ

Πηγή: Asep.gr

 

Jobmap.gr