Προκήρυξη 2ΕΑ/2019

Προκήρυξη 2ΕΑ/2019

Προκήρυξη για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψηφίων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) κλάδων ΠΕ21, ΠΕ22, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30, ΠΕ31 στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

 

ΚΛΑΔΟΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΕΠ)

ΠΕ21 ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ

ΠΕ22 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

ΠΕ25 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΠΕ28 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

ΠΕ29 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ – ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

ΠΕ30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΠΕ31 Εξειδικευμένου: α) Στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό των Τυφλών β) στην Κινητικότητα, τον Προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των Τυφλών γ) στη Νοηματική Γλώσσα των Κωφών.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 21 Μαΐου ημέρα Τρίτη και λήγει στις 5 Ιουνίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

 

Jobmap.gr

info@jobmap.gr

Τηλ. 2431 304044

 

Πηγή:

www.asep.gr