Προκήρυξη 3Κ/2019

Προκήρυξη 3Κ/2019

(76) Θέσεις εργασίας Τακτικού Προσωπικού και Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας, και Υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

 

 • Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), εξήντα τρεις (63) θέσεις.

Κλάδων/Ειδικοτήτων:

 1. ΠΕ Διοικητικού,
 2. ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού,
 3. ΠΕ Θετικών Επιστήμων ειδικότητας Βιοχημικών,
 4. ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Μεταλλειολόγων,
 5. ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Μηχανολόγων,
 6. ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Ναυπηγών,
 7. ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών,
 8. ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Χημικών,
 9. ΠΕ Οικονομικού,
 10. ΠΕ Πληροφορικής,
 11. ΠΕ Πληροφορικής ειδικότητας Επιστήμης Η/Υ,
 12. ΠΕ Στατιστικών,
 13. ΠΕ Συντονιστής Μεταμοσχεύσεων (ΠΕ Ιατρών)

 

 • Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), επτά (7) θέσεις.

Κλάδων/Ειδικοτήτων:

 1. ΤΕ Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών,
 2. ΤΕ Μηχανικών ειδικότητας Ηλεκτρολόγων,
 3. ΤΕ Μηχανικών ειδικότητας Μηχανολόγων,
 4. ΤΕ Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών – Δομικών Έργων,
 5. ΤΕ Πληροφορικής

 

 • Γ΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), τέσσερις (4) θέσεις.

Κλάδων/Ειδικοτήτων:

 1. ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού,
 2. ΔΕ Τυπογραφίας (ειδ. Βιβλιοδεσίας),
 3. ΔΕ Τυπογραφίας (ειδ. Εκτυπωτών Offset),
 4. ΔΕ Τυπογραφίας (ειδ. Φωτοσύνθεσης)

 

 • Δ΄ Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.), δύο (2) θέσεις.

Κλάδου/Ειδικότητας:

 1. ΥΕ Νεκροτόμων

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΛΑΔΩΝ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ:

 1. Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)
 2. Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.)
 3. Ιατροδικαστική Υπηρεσία του Κράτους
 4. Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων
 5. Ιερά Μητρόπολη Τριφυλίας και Ολυμπίας
 6. Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
 7. Επιμελητήριο Λακωνίας
 8. Ελληνική Στατιστική Αρχή

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 8 Μαΐου ημέρα Τετάρτη και λήγει στις 23 Μαΐου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.

 

Πηγή ΑΣΕΠ www.asep.gr

 

Jobmap.gr

info@jobmap.gr

Τηλ. 2431 304044