Προκήρυξη 4Κ/2019

Προκήρυξη 4Κ/2019

62 θέσεις εργασίας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκαίδευσης στην Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.

Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), πενήντα έξι (56) θέσεις

Κλάδων/Ειδικοτήτων:

 • ΠΕ Γεωτεχνικών, Θέσεις εργασίας 1
 1. Τομέας Εξωτερικού Εμπορίου/Διεύθυνση Διεθνών Εκθέσεων Αγροτικών Προϊόντων- Τροφίμων και Ποτών (ΚΩΔ. ΘΕΣ. 101)

 

 • ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, Θέσεις εργασίας 40
 1. Τομέας Υποστήριξης και Προγραμματισμού/Διεύθυνση Έρευνας και Μελετών (ΚΩΔ. ΘΕΣ. 102)
 2. Τομέας Υποστήριξης και Προγραμματισμού/Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Ανθρωπίνου Δυναμικού (ΚΩΔ. ΘΕΣ. 103)
 3. Τομέας Υποστήριξης και Προγραμματισμού/Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Ανθρωπίνου Δυναμικού/ (ΚΩΔ. ΘΕΣ. 104)
 4. Τομέας Επενδύσεων/Διεύθυνση Προσέλκυσης Επενδύσεων (ΚΩΔ. ΘΕΣ. 105)
 5. Τομέας Επενδύσεων/Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων (ΚΩΔ. ΘΕΣ. 106)
 6. Τομέας Επενδύσεων/Διεύθυνση Υποστήριξης Ιδιωτικών Επενδύσεων – Διαμεσολαβητή (ΚΩΔ. ΘΕΣ. 107)
 7. Τομέας Εξωτερικού Εμπορίου/ Διεύθυνση Διεθνών Εκθέσεων Αγροτικών Προϊόντων – Τροφίμων και Ποτών ή/και Διεύθυνση Διεθνών Εκθέσεων Δομικών – Καταναλωτικών και Βιομηχανικών Προϊόντων (ΚΩΔ. ΘΕΣ. 108)
 8. Τομέας Εξωτερικού Εμπορίου/Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Συγχρηματοδοτούμενων (ΚΩΔ. ΘΕΣ. 109)
 9. Τομέας Εξωτερικού Εμπορίου/Διεύθυνση Πληροφόρησης και Υποστήριξης Επιχειρήσεων (ΚΩΔ. ΘΕΣ. 110)
 10. Τομέας Εξωτερικού Εμπορίου/Διεύθυνση Προώθησης και Προβολής Εξωτερικού Εμπορίου/ (ΚΩΔ. ΘΕΣ. 111)
 11. Τομέας Διεθνών Σχέσεων και Θεσμικής Δικτύωσης/Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Θεσμικής Δικτύωσης (ΚΩΔ. ΘΕΣ. 112)
 12. Τομέας Διεθνών Σχέσεων και Θεσμικής Δικτύωσης/Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Θεσμικής Δικτύωσης (ΚΩΔ. ΘΕΣ. 113)

ΠΕ Μηχανικών, Θέσεις εργασίας 8

 1. Τομέας Επενδύσεων/Διεύθυνση Προσέλκυσης Επενδύσεων (ΚΩΔ. ΘΕΣ. 114)
 2. Τομέας Επενδύσεων/Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων (ΚΩΔ. ΘΕΣ. 115)

ΠΕ Νομικών, Θέσεις εργασίας 1

 1. Νομική Υπηρεσία (ΚΩΔ.ΘΕΣ. 116)

ΠΕ Περιβάλλοντος, Θέσεις εργασίας 3

 1. Τομέας Επενδύσεων/Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων (ΚΩΔ. ΘΕΣ. 117)
 2. Τομέας Επενδύσεων/Διεύθυνση Υποστήριξης Ιδιωτικών Επενδύσεων – Διαμεσολαβητή (ΚΩΔ. ΘΕΣ. 118)

ΠΕ Πληροφορικής, Θέσεις εργασίας 3

 1. Τομέας Εξαγωγών/Διεύθυνση Διεθνών Εκθέσεων Δομικών – Καταναλωτικών και Βιομηχανικών Προϊόντων (ΚΩΔ. ΘΕΣ. 119)
 2. Τομέας Υποστήριξης και Προγραμματισμού/Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΚΩΔ. ΘΕΣ. 120)
 3. Τομέας Επενδύσεων/Διεύθυνση Προσέλκυσης Επενδύσεων (ΚΩΔ. ΘΕΣ. 121)

 

Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), έξι (6) θέσεις

Κλάδων/Ειδικοτήτων:

 • ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, Θέσεις εργασίας 4
 1. Τομέας Υποστήριξης και Προγραμματισμού/Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Ανθρωπίνου Δυναμικού (ΚΩΔ. ΘΕΣ. 201)
 2. Τομέας Υποστήριξης και Προγραμματισμού/Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Ανθρωπίνου Δυναμικού (ΚΩΔ. ΘΕΣ. 202)

 

 • ΤΕ Πληροφορικής, Θέσεις εργασίας 2
 1. Τομέας Υποστήριξης και Προγραμματισμού/Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΚΩΔ. ΘΕΣ. 203)

 

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 22 Απριλίου ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 10 Μαΐου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΑΣΕΠ.

Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης και η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής εμφανίζονται στη «Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων». Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που δήλωσαν οι υποψήφιοι. Παράλληλα, η ηλεκτρονική αίτηση παρέχεται σε εκτυπώσιμη μορφή.

ΙΙ. Να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση:

ΑΣΕΠ, Αίτηση για την Προκήρυξη 4Κ/2019, Τ.Θ. 14308, Αθήνα Τ.Κ. 11510

αναγράφοντας την κατηγορία Π.Ε. ή Τ.Ε. της οποίας θέσεις διεκδικούν, σε φάκελο μεγέθους Α4 ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST (που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ)

Η προθεσμία υποβολής της εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης, με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της 13ης Μαΐου 2019, ημέρας Δευτέρας. Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής αυτών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.

 

Δείτε αναλυτικά στην ιστοσελίδα www.asep.gr