Προκήρυξη 5Κ / 2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αριθμός 5Κ/2019

32 θέσεις Τακτικού Προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε:

401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών (401 ΓΣΝΑ)

Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.)

 

  • Α’ Κατηγορία

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), πέντε (5) θέσεις.

Ειδικότητες:

ΠΕ Επιστημών Υγείας Ακτινοφυσικής (Φυσικών Νοσοκόμων, Ακτινοφυσικών Ιατρικής)

ΠΕ Νοσηλευτικής

 

  • Β’ Κατηγορία

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), δέκα (10) θέσεις.

Ειδικότητες:

ΤΕ Νοσηλευτικής

ΤΕ Παρασκευαστών

 

  • Γ’ Κατηγορία

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), δεκαεπτά (17) θέσεις.

Ειδικότητες:

ΔΕ Νοσηλευτικής

ΔΕ Παρασκευαστών

ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών

 

Αιτήσεις έως 31 Ιουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

 

Πηγή: ΑΣΕΠ