Τι είναι η συνοδευτική επιστολή;

Συνοδευτική επιστολή είναι το έγγραφο το οποίο συνοδεύει πάντα ένα βιογραφικό σημείωμα όταν αποστέλλεται σε μία επιχείρηση και τοποθετείται πάντα πριν το βιογραφικό σημείωμα. Στόχος της επιστολής αυτής είναι η προσέλκυση του ενδιαφέροντος από τον εργοδότη για να διαβάσει το βιογραφικό σημείωμα.

Η συνοδευτική επιστολή δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τη μία σελίδα Α4 και θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

  1. Αναφέρει το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου.
  2. Αναφέρει την ημερομηνία αποστολής της επιστολής καθώς και του βιογραφικού σημειώματος.
  3. Απευθύνεται σε συγκεκριμένο παραλήπτη (επιχείρηση και πρόσωπο).
  4. Αναφέρει την πηγή πληροφόρησης για την θέση ή την θέση της προτίμησης προς εργασία εάν δεν υπάρχει δημοσιευμένη αγγελία.
  5. Αναφέρει πολύ συνοπτικά τις γνώσεις και τις ικανότητες του υποψηφίου προβάλλοντας τα δυνατά σημεία του.
  6. Αναδεικνύει τη γνώση και το ενδιαφέρον για εργασία στην θέση / επιχείρηση.
  7. Έχει τη μορφή επαγγελματικής επιστολής.
  8. Προτείνει επικοινωνία με τον υποψήφιο.