Σχετικά με μας

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Η jobmap μέσω της δημοσίευσης αγγελιών έχει ως στόχο τη σύνδεση των αναγκών των επιχειρήσεων με τις ανάγκες του εργατικού δυναμικού καθώς επίσης και να παρέχει στον άνθρωπο ένα θεμελιώδες δικαίωμα. Ένα δικαίωμα ικανό να ισορροπεί τη σωματική και την ψυχική υγεία – το δικαίωμα της εργασίας, που αποτελεί μία από τις βασικότερες αρχές για την ευημερία της κοινωνίας.

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ
  • Σεβασμός προς όλους
  • Επαγγελματικότητα
  • Ιδανικό Μοντέλο Δημοσίευσης Αγγελιών
  • Εστίαση σε ανάγκες του μέλλοντος

Κατευθυντήριες Αρχές

Εμπιστευτικότητα

Δια βίου μάθηση

Ενίσχυση της αυτάρκειας

Υποδειγματικές πρακτικές απασχόλησης

Προοδευτικές λύσεις

Συνεργασία

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Είστε έτοιμοι

Να συνεργαστούμε!