Δημόσιος τομέας

Προσλήψεις 9 ατόμων στη ΔΕΥΑ Τρικάλων

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρικάλων ανακοινώνει την πρόσληψη 9 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών. Συγκεκριμένα ζητούνται οι εξής ειδικότητες: 1 ΘΕΣΗ, ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 1 ΘΕΣΗ, ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ 4 ΘΕΣΕΙΣ, ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 2 ΘΕΣΕΙΣ, ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ) 1 ΘΕΣΗ, ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ) […]

ΣΜΥ – Προκήρυξη Πρόσληψης Πολιτικού Διδακτικού Προσωπικού Ακαδ. Έτους 2020-2021

Η Σχολή κάθε χρόνο προκηρύσσει την πρόσληψη πολιτικού διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση, για κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών της, σε μαθήματα που το οργανικό στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό της δεν μπορεί ή δεν επαρκεί να διδάξει.   Τμήμα Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης Μάθημα – Θέσεις Πολιτική Ιστορία 4 Ψυχολογία – Στρατιωτική Ψυχολογία 4 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 2 Κοινωνιολογία […]

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 1.300 ΙΔΙΩΤΩΝ ΩΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΕΠΟΧΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Να είναι Έλληνες πολίτες. Να μην έχουν υπερβεί οι υποψήφιοι της Κατηγορίας Α΄ το 40ο έτος της ηλικίας τους και οι υποψήφιοι της Κατηγορίας Β΄ το 45ο έτος, αντίστοιχα, κατά το χρόνο προκήρυξης του διαγωνισμού. Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο) οποιουδήποτε τύπου Λυκείου. Να έχουν εκπληρώσει οι άνδρες τις στρατιωτικές […]

2.000 προσλήψεις επαγγελματιών υγείας σε δομές του Υπουργείου Υγείας

Για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών του συστήματος υγείας, το Υπουργείο Υγείας προβαίνει άμεσα στην πρόσληψη 2.000 επαγγελματιών υγείας σε Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας και ΕΚΑΒ. Οι 1.500 θέσεις αφορούν νοσηλευτές και οι 500 λοιπό επικουρικό προσωπικό (πληρώματα ασθενοφόρων-διασώστες, τραυματιοφορείς, παραϊατρικό προσωπικό, φυσικοθεραπευτές κ.α.) Οι συμβάσεις που θα υπογραφούν θα είναι διετούς διάρκειας. Η υποβολή των […]

Αιτήσεις Επικουρικού Προσωπικού, πλην ιατρών, Υπουργείου Υγείας

Αιτήσεις Επικουρικού Προσωπικού, πλην ιατρών, Υπουργείου Υγείας έως 15 Μαρτίου 2020 24:00 Η εν λόγω διαδικασία αφορά καθαρά και μόνο καταγραφή των προτιμήσεων των υποψήφιων (και όχι προκήρυξη θέσεων εργασίας), ώστε οι φορείς σύμφωνα με τις ανάγκες και τη οικονομική τους κατάσταση να αντλήσουν προσωπικό από τους ηλεκτρονικούς πίνακες υποψηφίων που θα προκύψουν. Αναλυτικά οι […]

Πρόσληψη 4 ατόμων στον Δήμο Τρικκαίων Ν. Τρικάλων

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» “Περίοδος 2019 – 2020” στο Δήμου Τρικκαίων του Νομού Τρικάλων   Ειδικότητες: Κωδικός 101 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Υπηρεσία Απασχόλησης: ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ (Για τις Δομές Φροντίδας Παιδικής Ηλικίας του Δήμου Τρικκαίων) Προσόντα: Δεν απαιτούνται […]

Πρόσληψη 2 ατόμων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων

Πρόσληψη 2 ατόμων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων Την πρόσληψη ,με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Τρικάλων, που εδρεύει στα Τρίκαλα του Νομού Τρικάλων Ειδικότητες: Κωδικός 101 ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Τόπος Απασχόλησης: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ (Δήμος […]

Προκήρυξη Εκπαιδευτικών 2ΓΕ/2019

Προκήρυξη 2ΓΕ/2019 υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Π.Ε. ΚΛΑΔΟΙ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΠΕ04 ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΕ04 ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ ΠΕ04 ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΠΕ04.03 ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΕΣ ΠΕ04 ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΠΕ04 ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΠΕ04.05 ΓΕΩΛΟΓΟΙ ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ33 […]

Δήμος Τρικκαίων Θέσεις Προσωπικού

10 Θέσεις Προσωπικού στο Δήμο Τρικκαίων Ο Δήμος Τρικκαίων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την υλοποίηση της δράσης, «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (περίοδος 2019-2020) στο Δήμο Τρικκαίων που εδρεύει στα Τρίκαλα, για τη στελέχωση των δομών Φιλοξενίας Βρεφών και Νηπίων του Δήμου Τρικκαίων. Συγκεκριμένα […]

Θέσεις προσωπικού στο Δήμο Τρικκαίων

Θέσεις προσωπικού στο Δήμο Τρικκαίων   Ειδικότητες: Μουσικοί (με ειδικότητα πιάνο) ΠΕ / ΤΕ / ΔΕ Εικαστικών ΠΕ Γυμναστών με ειδικότητα στις πολεμικές τέχνες (ΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ, ΤΖΟΥΝΤΟ) ΠΕ   Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο […]