Δημόσιος τομέας

Θέσεις προσωπικού στο Δήμο Τρικκαίων

Θέσεις προσωπικού στο Δήμο Τρικκαίων   Ειδικότητες: Μουσικοί (με ειδικότητα πιάνο) ΠΕ / ΤΕ / ΔΕ Εικαστικών ΠΕ Γυμναστών με ειδικότητα στις πολεμικές τέχνες (ΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ, ΤΖΟΥΝΤΟ) ΠΕ   Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο […]

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την πρόσληψη 1.500 Ειδικών Φρουρών στην Ελληνική Αστυνομία

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την πρόσληψη 1.500 Ειδικών Φρουρών (ανδρών και γυναικών) στην Ελληνική Αστυνομία. Από τον αριθμό των 1.500 θέσεων, το 80% δηλαδή 1.200 θέσεις θα καλυφθεί από υποψήφιους και υποψήφιες  που κατέχουν απολυτήριο τύπο Λυκείου περιλαμβανομένων και των απολυτηρίων Επαγγελματικών Λυκείων. Από τον αριθμό των 1.500 θέσεων, το 20% δηλαδή 300 θέσεις, θα καλυφθεί […]

Προκήρυξη 5Κ / 2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αριθμός 5Κ/2019 32 θέσεις Τακτικού Προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε: 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών (401 ΓΣΝΑ) Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.)   Α’ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), πέντε (5) θέσεις. Ειδικότητες: ΠΕ Επιστημών Υγείας Ακτινοφυσικής (Φυσικών Νοσοκόμων, Ακτινοφυσικών Ιατρικής) ΠΕ Νοσηλευτικής   Β’ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), δέκα (10) θέσεις. […]

Αναστολή Διαδικασιών Προσλήψεων έως τις εκλογές

Αναστολή Διαδικασιών Προσλήψεων έως τις εκλογές Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου του Α.Σ.Ε.Π. 18/6/2019, κατά το διάστημα που μεσολαβεί από την προκήρυξη των βουλευτικών εκλογών έως και την ορκωμοσία της Κυβέρνησης απαγορεύεται η έκδοση πράξεων που αφορούν το διορισμό ή την πρόσληψη κάθε κατηγορίας προσωπικού. Η παραπάνω απαγόρευση αφορά όλες τις σχετικές προπαρασκευαστικές πράξεις και αποφάσεις […]

Προκήρυξη 2ΕΑ/2019

Προκήρυξη 2ΕΑ/2019 Προκήρυξη για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψηφίων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) κλάδων ΠΕ21, ΠΕ22, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30, ΠΕ31 στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.   ΚΛΑΔΟΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΕΠ) ΠΕ21 ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ ΠΕ22 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΠΕ25 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΠΕ28 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΠΕ29 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ – ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΠΕ30 […]

Προκήρυξη 1ΕΑ/2019

Προκήρυξη για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψηφίων μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΒΠ) Κλάδος: ΔΕ01 ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ Πτυχίο – δίπλωμα ΙΕΚ ή Πτυχίο – δίπλωμα «Τάξης Μαθητείας» ΕΠΑ.Λ. ή Πτυχίο – δίπλωμα ΕΠΑ.Λ. ή Πτυχίο – δίπλωμα Τεχνικού […]

Προκήρυξη 3ΕΑ/2019

Προκήρυξη 3ΕΑ/2019 Προκήρυξη για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) κατηγορίας ΠΕ. ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΠΕ04 ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΕ04 ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ ΠΕ04 ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕ04.03 ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΕΣ ΠΕ04 ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΠΕ04 ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ […]

Προκήρυξη 3Κ/2019

Προκήρυξη 3Κ/2019 (76) Θέσεις εργασίας Τακτικού Προσωπικού και Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας, και Υποχρεωτικής εκπαίδευσης.   Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), εξήντα τρεις (63) θέσεις. Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΠΕ Διοικητικού, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, ΠΕ Θετικών Επιστήμων ειδικότητας Βιοχημικών, ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Μεταλλειολόγων, ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Μηχανολόγων, ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Ναυπηγών, […]

Προκήρυξη 2Κ/2019

Προκήρυξη 2Κ/2019 1.116 θέσεις εργασίας τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Φορείς του Υπουργείου Υγείας.   Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), εκατό δέκα (110) θέσεις Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΠΕ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ, ΠΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ειδικότητας Μηχανολόγου Μηχανικού, με δίπλωμα Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού), ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ […]

Προκήρυξη 4Κ/2019

Προκήρυξη 4Κ/2019 62 θέσεις εργασίας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκαίδευσης στην Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), πενήντα έξι (56) θέσεις Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΠΕ Γεωτεχνικών, Θέσεις εργασίας 1 Τομέας Εξωτερικού Εμπορίου/Διεύθυνση Διεθνών Εκθέσεων Αγροτικών Προϊόντων- Τροφίμων και Ποτών (ΚΩΔ. ΘΕΣ. 101)   ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, […]